Produkter du har set på

Du er sikret, den bedst mulige stålkvalitet, når du køber produkter fra Yaxell. Find produkterne lige her på siden.

Historien om det japanske firma Yaxell, startede for ca. 780 år tilbage. Sværdsmeden ”Motoshige” drog mod byen Seki, fordi netop denne by havde fire essentielle materialer at smede samuraisværd ud af. Indtil år 1876 smedede Motoshige samuraisværd i byen Seki, men på grund af Japan indførte en lov der forbød befolkningen at bære sværd i offentligheden, faldt efterspørgslen på sværd. Sværdsmeden var nødt til at finde på noget andet og her startede han sin produktion af køkkenknive.

Motoshige fortsatte sine teknikker, og dette er grunden til, at knivene i dag har de karakteristiske tydelige ”lag”, som de er kendt for.